ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        What is 3RS ?
“3 Rs” ท่องให้จำ ทำให้ชิน ช่วยโลกได้
มาตรการ 3Rs หรือ Reduce การลดการใช้-Reuse การใช้ซ้ำ-Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ หากมีการปลูกฝัง และหัดให้เป็นนิสัย ทั้งในบ้านเรือน และที่ทำงาน มาตรการ 3 Rs ดังกล่าว จะส่งผลให้การเกิดขยะอันเป็นเหตุทำลายสภาพแวดล้อมของโลกลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นวิธีการดีๆ ที่ช่วยให้การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆมีการใช้งานที่คุ้มค่ามากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนการทิ้ง หรือทำลาย โดยเฉพาะวัสดุที่ย่อยสลายยาก อาทิ ถุงพลาสติก โฟม หรือ ขยะพิษที่เกิดจากสำนักงาน ดังนั้น การนำมาตรการ 3 Rs มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้เป็นนโยบายสำคัญของสำนักงาน ก็นับเป็นวิธีการดีๆที่ช่วยโลก

“รู้จัก R ตัวแรกในมาตรการ 3 Rs เพื่อสิ่งแวดล้อม” R แรก คือ การลดใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือ Reduce โดยการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องสำอาง ฯลฯ และลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายภายในบ้าน หลีกเลี่ยงสารเคมีภายในบ้าน เช่น ยากำจัดแมลง น้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติที่ไม่ทิ้งสาร ก่ออันตรายให้ตกค้างภายในบ้าน และสิ่งแวดล้อม อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้งนำมาเผาไล่ยุง แทนยากันยุง ข้อสำคัญพยายามหลีกเลี่ยง การใช้โฟมหรือพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังยากต่อการย่อยสลาย หรือการทำลาย ยังมีทางเลือกอีกมากมายที่สามารถใช้แทนถุงพลาสติกได้ ลองหันมาใช้ ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของแทน ก็สามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างไม่ยากเย็น

“รู้จัก R ตัวที่ 2 ในมาตรการ 3 Rs เพื่อสิ่งแวดล้อม” R ตัวที่ 2 ในกระบวนการ 3 Rs ได้แก่ Reuse หรือเรียกว่า วิธีการใช้ซ้ำ เป็นการนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่คุณแม่บ้านมักจะได้รับจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันหลังจากการจับจ่ายซื้อของ ก็สามารถใช้วิธีการ reuse โดยนำมาใส่ของในครั้งต่อไป หรือใช้เป็นถุงขยะให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าก่อนทิ้ง ทั้งยังสามารถนำสิ่งของต่างๆมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้ สำหรับในสำนักงาน ก็สามารถรณรงค์หลัก 3Rs ได้ ด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษทั้งสองหน้า เพียงเท่านี้ ถ้าช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสังคมรักษ์โลกขนาดใหญ่ที่จะสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

“รู้จัก R ตัวที่3 ในมาตรการ 3 Rs เพื่อสิ่งแวดล้อม” R ตัวที่ 3 ที่มาจาก Reduce Reuse และ Recycle เพื่อช่วยลดโลกร้อน ได้แก่ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง ด้วยการนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่ เกิดกับสิ่งแวดล้อม วิธีการรีไซเคิลนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่ได้ใช้แล้ว แยกความแตกต่างระหว่างขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ จะสามารถจัดการขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและยังช่วยสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี