ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        ติดต่อเรา


ติดต่อเรื่อง : *
ชื่อผู้ติดต่อ : *
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : *
รายละเอียด : *
   
ยืนยันรหัส : *
   
สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้า
THE WONGPANIT GARBAGE SEPARATIONS
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
ติดต่อฝ่าย : คุณสิริกร ศรีมนัส ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสิริยา ทรัพย์พิพัฒนา ฝ่ายการโรงงาน
คุณพยอม เรืองรุ่น ฝ่ายบัญชี-การเงิน
Hotline : 081-8036048, 085-4495322, 084-3888217
โทร : 02-3299562
แฟกซ์ : 02-3299562
อีเมล์ : wongpanit.recycle@gmail.com
wongpanit.sirikorn@gmail.com
Facebook : ศุนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี