ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        ข่าวและกิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิด 3Rs (ตอนที่1)
คำว่า ขยะมูลฝอย หากจะกล่าวถึงคำๆนี้ ทุกคนคงคิดถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่เป็นปัญหาเน่าเหม็น เราทุกคนมีส่วนช่วยในการสร้างขยะให้มีเพิ่มขึ้น ซึ่งเราจะพึงแต่ภาครัฐมาเก็บอย่างเดียวคงไม่หมดและไม่ทัน ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับขยะมูลฝอยในเบื้องต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกๆคน
อ่านทั้งหมด
การประหยัดน้ำจากแนวคิด 3Rs
จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ น้ำที่เราทั้งใช้ในการกิน การอาบ การใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในโรงงานอุตสาหกรรมมันแทบจะเหลือน้อยลงทุกที่ ดังนั้นเราจึงควรมาประหยัดน้ำด้วยแนวคิด 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle)กันเถอะค่ะ
อ่านทั้งหมด
3rs คืออะไร
วันนี้เราจะเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมมือกันหยุดภาวะโลกร้อน ด้วยกระบวนการ 3rs บางคนถามว่า 3rsนั้นคืออะไร หรือบางท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วเป็นอย่างดี 3rs นั้นก็คือ Reduce,Reuse,Recycle
อ่านทั้งหมด
Our contact
ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี The Top Secret Document Destruction Free
อ่านทั้งหมด
our services
ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี The Top Secret Document Destruction Free
อ่านทั้งหมด
งานบริการของ ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับฟรี
ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี The Top Secret Document Destruction Free
อ่านทั้งหมด
พันธกิจ ของ วงษ์พาณิชย์เคหะร่มเกล้า รีไซเคิล
ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับ...ฟรี "ให้บริการลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ซื่อตรง" ความลับ ยังคงเป็นความลับสุดยอด
อ่านทั้งหมด
รับเอกสารทำลายฟรี
ขอขอบคุณ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ที่ได้มอบความไว้วางใจในการทำลายเอกสารความลับทางธุรกิจ ให้ ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ดำเนินการทำลายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
อ่านทั้งหมด
รับเอกสารทำลายฟรี
ขอขอบคุณ บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด สำนักงานใหญ่วิภาวดี ที่ได้มอบความไว้วางให้เราได้ทำลายเอกสารความลับทางธุรกิจของบริษัทท่าน ในวันที่ 06 ตุลาคม 2557
อ่านทั้งหมด
ความรู้เรื่องการทำลายเอกสาร (ตอนที่1)
การทำลายเอกสาร เอกสารที่ไม่มีประโยชน์แล้วอาจทำลายเสียโดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ก่อนทำลายเสนอรายการชื่อหนังสือหรือเอกสารที่สมควรทำลายแก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ทำลาย
อ่านทั้งหมด
ความรู้เรื่องการทำลายเอกสาร (ตอนที่1)
การทำลายเอกสาร เอกสารที่ไม่มีประโยชน์แล้วอาจทำลายเสียโดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ก่อนทำลายเสนอรายการชื่อหนังสือหรือเอกสารที่สมควรทำลายแก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ทำลาย
อ่านทั้งหมด
ความรู้เรื่องการทำลายเอกสาร (ตอนที่1)
การทำลายเอกสาร เอกสารที่ไม่มีประโยชน์แล้วอาจทำลายเสียโดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ก่อนทำลายเสนอรายการชื่อหนังสือหรือเอกสารที่สมควรทำลายแก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ทำลาย
อ่านทั้งหมด
รับเอกสารทำลาย
บริษัทอีซูซุพระนคร จำกัด ได้ส่งมอบเอกสารเพื่่อการทำลายให้แก่ ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารฟรี ดำเนินงานโดยวงษ์พาณิชย์ร่มเกล้า รีไซเคิล
อ่านทั้งหมด
ความรู้เรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารทาง บัญชี
ตามประกาศพรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ทำการจัดเก็บรักษาเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการลงบัญชีเวลานาน 5 ปี เว้นแต่ว่าในกรณีที่ต้องการตรวจสอบบัญชีให้ทำการ เก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี
อ่านทั้งหมด