ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        รับเอกสารทำลายฟรี
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบความไว้วางใจในการทำลายเอกสารความลับทางธรุกิจ  ให้ ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ดำเนินการโดยวงษ์พาณิชย์ร่มเกล้ารีไซเคิล  เพื่อดำเนินการย่อยทำลายและจัดส่งเข้าโรงต้ม และนำมาเพื่อการรีไซเคิลอีกครั้ง  เราต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อน และให้การสนับสนุนการนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง  ขอบพระคุณค่ะ