ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        พันธกิจ ของ วงษ์พาณิชย์เคหะร่มเกล้า รีไซเคิล
พันธกิจ ของ วงพาณิชย์รีไซเคิล ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับ “ให้บริการ ลูกค้ารวดเร็ว ซื่อสัตย์ ซื่อตรง” วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้ารีไซเคิล ได้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกอย่าครบวงจร และเมื่อปีพ.ศ. 2554 เราได้เริ่มขยายรับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับสำคัญของบริษัทท่าน ด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย และรวดเร็ว เพราะเล็งเห็นความสำคัญและใสใจในมาตรฐานการให้บริการเอกสารความลับของลูกค้า ยังคงเป็นความลับไม่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกได้ สำหรับการบริการย่อยทำลายเอกสาร เรา มีทีมงานที่ประสิทธิภาพ ทำงานอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่รับรับบริการย่อยทำลายเอกสารได้เข้าสู่ระบบการทำลายอย่างถูกต้องและถูกวิธี “ ความลับ ยังคง เป็นความลับ ”