ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        Our contact
ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี The Top Secret Document Destruction Free Our Contact คุณสิริกร ศรีมนัส ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณสิริยา ทรัพย์พิพัฒนา ฝ่ายการโรงงาน คุณพยอม เรืองรุ่น ฝ่ายบัญชี-การเงิน Hotline 081-8036048 ,085-4495322,084-3888217 Office 02-3299562 Fax 02-3299562 เลขที่ 18 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 Email:wongpanit.recycle@gmail.com Email:wongpanit.sirikorn@gmail.com Facebook : ศุนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี