ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        3rs คืออะไร
3rs คือ  Reduce,Reuse,Recycle  เราจะเริ่มต้นจาก R ตัวแรกก่อนนะค่ะ

R ตัวแรกคือ Reduce (อ่านว่า รีดิ๊วส์ แปลว่า ลดลง) ก็คือ การลด ละ เลิก ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น หรือใช้จำนวนให้น้อยลง เช่นจากที่เคยดึงกระดาษชำระในห้องน้ำ ม้วนเป็นบึกเบ้อเร่อ ก็ลดลงเหลือแค่ปริมาณน้อยลง พอใช้ หรือจากที่เคยใช้ ทิชชูเช็ดหน้า เช็กปาก เช็ดน้ำมูก ทัั้งวันหมดเป็นกล่องๆๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ผ้าเช็ดหน้า  1 ผืนใช้ได้ทั้งวัน

R ตัวที่สองคือ Reuse (อ่านว่า รียู้ส แปลตรงตัวว่าใช้ชำ้)  เป็นการใช้แล้วใช้อีก  ใช้กันเข้าไปจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน   เช่นขวดน้ำอัดลมเวลาเราซื้อมาดื่มหมด  ก็สามารถนำกลับไปใสน้ำไปแช่ในตู้เย็นได้  หรือใช้นำ้ยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า แทนที่จะไปซื้อสินค้าชนิดขวดซึ่งมีราคาแพงกว่าถุง  หรือเวลาไปซื้อข้าว ซื้อแกง  เราก็นำปิ้นโต ไปใส่ จะได้ไม่ต้องเปลืองถุง และเราก็ล้างปิ้นโตนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น

R ตัวที่สาม คือ Recycle(อ่านว่ารีไซเคิล แปลว่านำกลับมาใช้ใหม่) บางครั้งฟ้งดูแล้วเหมือนจะคุนหู และบ่อยครั้งที่ได้ยิน และอาจจะสับสนกับการReuse เพราะเป็นการนำกลับมาใช้แล้วใช้อีกเหมือนกัน แต่ การRecycle นั้น พิเศษตรงที่ต้องนำเอาวัสดุดิบมาแปรสภาพเสียก่อน อย่างเช่น ขวดน้ำอัดลม หรือพลาสติกของใช้ต่างๆ ที่ เมื่อเราใช้เสร็จแล้ว  เราก็สามามารถเป็นเอาขยะพลาสติกทั้งหลายเหล่านี้ มาคัดแยก  และนำไปเข้าสู้กระบวนการหลอมละลาย แล้วทำการฉีดเม็ดพลาสติก  แล้วส่งทำการขึ้นรูปโดยการแปรสภาพเป็นภาพชนะประเภท กะละมัง ถังขยะ เป็นต้น แม้นแต่กระดาษที่เราใช้ไม่ว่าจาก ครัวเรื่อน หรือ โรงเรียน บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม เราก็ทำการคัดแยกประเภทของกระดาษ เพื่อทำการส่งโรงต้ม เพื่อทำการแปรสภาพ นำกลับมาทำกระดาษใช้ได้ไหม่ เป็นต้น

ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันเพื่อหยุด ภาวะโลกร้อน เราจึงควรจะช่วยกันโดยเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อน เช่นภายในบ้าน  เราสามารถ ช่วยกันลดขยะได้โดยการคัดแยก และนำกลับมาใช้ชำ้ ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่  ตามหลักการณ์ของ 3rs