ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        ความรู้เรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารทาง บัญชี
      ตามประกาศพรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ทำการจัดเก็บรักษาเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการลงบัญชีเวลานาน 5 ปี เว้นแต่ว่าในกรณีที่ต้องการตรวจสอบบัญชีให้ทำการ เก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี
 
      ดังนั้น ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถนำเอกสารที่ทำการเก็บรักษาเกิน 5 ปี มาทำการส่ง มอบความไว้วางใจ แก่เรา วงษ์พาณิชย์ ให้ดำเนินการย่อยทำลายเอกสารบัญชี การเงิน และหรือ เอกสารสำคัญ เอกสารราชการ ข้อสอบ ประวัติคนไข้ ให้ท่าน คุณลูกค้า ด้วย ความปลอดภัย 100% *หมายเหตุหากต้องการจะให้มีรูปภาพแกลลอรีข่าวเพิ่มเติมสามารถส่งมาให้เราลงได้ครับ จะนำมาแสดงด้านล่าง