ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        รับเอกสารทำลาย
วันที่ 05 ตุลาคม  2557 เวลา 10.00-12.00 น. บริษัทอีซูซุพระนครสาขารามอินทรา ได้ส่งมอบเอกสารทำลายให้แก่ ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารฟรี ดำเนินงาน โดยวงษ์พาณิชย์ร่มเกล้า รีไซเคิล จำนวน 10 ตัน  จึงขอขอบพระคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แก่เรา