หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

พันธกิจ ของ วงษ์พาณิชย์เคหะร่มเกล้า รีไซเคิล

24 มิถุนายน 2565

พันธกิจ ของ วงพาณิชย์รีไซเคิล ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับ “ให้บริการ ลูกค้ารวดเร็ว ซื่อสัตย์ ซื่อตรง” วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้ารีไซเคิล ได้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกอย่าครบวงจร และเมื่อปีพ.ศ. 2554 เราได้เริ่มขยายรับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับสำคัญของบริษัทท่าน ด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย และรวดเร็ว เพราะเล็งเห็นความสำคัญและใสใจในมาตรฐานการให้บริการเอกสารความลับของลูกค้า ยังคงเป็นความลับไม่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกได้ สำหรับการบริการย่อยทำลายเอกสาร เรา มีทีมงานที่ประสิทธิภาพ ทำงานอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่รับรับบริการย่อยทำลายเอกสารได้เข้าสู่ระบบการทำลายอย่างถูกต้องและถูกวิธี “ ความลับ ยังคง เป็นความลับ ”


ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top Secret Document Destruction Free
www.secret-documents.com เราคือศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี เรารับทำลายเอกสารความลับทางด้วยเครื่องจักรย่อยอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ทำลายเอกสารโดยการย่อย และอัดนำส่งเข้าโรงต้มได้รวดเร็ว และเอกสารทุกอย่างที่ถูกส่งมาทำลายจะยังคงเป็นความลับ ตลอดไป
ประเภทของเอกสารที่เรารับทำลายให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น
การรับทำลายเอกสารความลับบัญชี การเงิน การรับทำลายเอกสารความลับทางการตลาด การรับทำลายเอกสารความลับทางการผลิต การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานธนาคาร การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานราชการ การรับทำลายเอกสารความลับของศาล การรับทำลายเอกสารที่เป็นความลับโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช่นข้อสอบ
ท่านจะค้นหาเราได้ที่ www.secret-documents.com ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สนใจทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อคุณสิริกร เบอร์โทร 081-8036048 หรือ www.recret-documents.com

• งานด้านให้คำปรึกษา

วงษ์พาณิชย์เรามีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ ปรึกษาให้แก่หน่วยงานของลูกค้าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท เอกชน ห้างร้าน ตลอดจน บุคคลทั่วไป ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ในการรับกำจัด และจัดการวัสดุเหลือใช้จากการบรรจุภัณฑ์ การผลิต อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

• งานการจัดเก็บและขนส่ง

วงษ์พาณิชย์เรา มีบริการการจัดเก็บ เอกสารให้ลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการบริการขนส่งสินค้าที่เราดูแลให้ฟรี ปลอดภัย 100% โดยเอกสารของท่าน ยังคง เป็น ความลับตลอดไป

• การรีไซเคิล

วงษ์พาณิชย์เรา คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และพร้อมกันนั้นเรา ก็คำนึงถึง ความลับ ยังคง เป็นความลับ ดังนั้น เราจะทำการย่อยทำลายเอกสารของท่าน และส่งเข้าโรงต้ม อย่างปลอดภัย 100% ร่วมถึงท่านลูกค้าทุกท่านยังคงมี ส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำมารีไซเคิล