หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

งานบริการของ ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับฟรี

24 มิถุนายน 2565

ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี The Top Secret Document Destruction Free วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้า รีไซเคิล ..เปิดเป็นศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี ตั้งแต่ ปี 2553 ให้บริการย่อยทำลายเอกสารข้อมูลสำคัญที่ต้องการจะทำลาย จะทำลายอย่างเป็นมาตรฐานสากลปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางบัญชี -การเงิน เอกสารการผลิต การตลาด ข้อสอบ ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช็ค ธนาคาร ประวัติคนไข้ เอกสารทางราชการ งานด้านให้คำปรึกษา วงษ์พาณิชย์เรามีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานของลูกค้าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท เอกชน ห้างร้าน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ในการรับกำจัด และจัดการวัสดุเหลือใช้จากการบรรจุภัณฑ์ การผลิต อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง งานการจัดเก็บและขนส่ง วงษ์พาณิชย์เรา มีบริการการจัดเก็บ เอกสารให้ลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการบริการขนส่งสินค้าที่เราดูแลให้ฟรี ปลอดภัย 100% โดยเอกสารของท่าน ยังคง เป็นความลับตลอดไป การรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์เรา คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และพร้อมกันนั้นเรา ก็คำนึงถึง ความลับ ยังคง เป็นความลับ ดังนั้น เราจะทำการย่อยทำลายเอกสารของท่าน และส่งเข้าโรงต้ม อย่างปลอดภัย 100% ร่วมถึงท่านลูกค้าทุกท่านยังคงมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำมารีไซเคิล