24

มิถุนายน
2565
รับเอกสารทำลายฟรี

รับเอกสารทำลายฟรี

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด สำนักงานใหญ่วิภาวดี ได้มอบความไว้วางใจให้เรา ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ดำเนินการโดย วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้ารีไซเคิล ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เราวงษ์พาณิชย์ขอขอบพระคุณ ลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจ


24

มิถุนายน
2565
ความรู้เรื่องการทำลายเอกสาร (ตอนที่1)

ความรู้เรื่องการทำลายเอกสาร (ตอนที่1)

การทำลายเอกสาร เอกสารที่ไม่มีประโยชน์แล้วอาจทำลายโดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ก่อนทำลายเสนอรายการชื่อหนังสือหรือเอกสารที่สมควรทำลายแก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ทำลาย โดยมีข้อพิจารณาดังนี้


15

มิถุนายน
2565
ความรู้เรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารทาง บัญชี

ความรู้เรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารทาง บัญชี

Reduce (ลดการใช้) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองในการใช้สินค้าและการบริการต่างๆ


12

มิถุนายน
2565
รับเอกสารทำลาย

รับเอกสารทำลาย

พร้อมเข้าโรงงานรีไซเคิล ตรวจสอบได้ ความลับไม่รั่วไหล รวดเร็ว ไว้ใจได้ สอบถามก่อนได้ ไว้ใจได้ สอบถามก่อนได้เลย