ประเภท ราคารับซื้อ การปรับตัว
1 ทองแดงปอกใหญ่ 240.00 ▲ 5
2 ทองแดงใหญ่ช็อต 230.00 ▲ 10
3 ทองแดงเส้นใหญ่ 220.00 ▲ 20
4 ทองแดงเส้นเล็ก 210.00 ▲ 20
5 ทองแดงชุบขาว 175.00 ▲ 5
6 ทองเหลืองหนา 150.00 คงที่
7 ทองเหลืองบาง 135.00 คงที่
8 อลูมิเนียมหนา 45.00 ▲ 5
9 อลูมิเนียมบาง 45.00 คงที่
10 อลูมิเนียมฉาก 50.00 ▲ 49
11 อลูมิเนียมกระป๋อง 51.00 คงที่
12 อลูมิเนียมฝาจุกแกะ 30.00 ▲ 29
13 อลูมิเนียมมุ่งลวด 20.00 ▲ 19
14 อลูมิเนียมล้อแม็กซ์รถยนต์ 60.00 ▲ 45
15 อลูมิเนียมอัลลอย 20.00 ▲ 18.5
16 อลูมิเนียมหม้อน้ำไส้ทองแดง 120.00 ▲ 10
17 อลูมิเนียมหม้อน้ำไส้เนียม 30.00 คงที่
18 อลูมิเนียมติดเหล็ก 15.00 คงที่
19 ตะกั่วอ่อน 40.00 คงที่
20 ตะกั่วแข็ง 40.00 คงที่
21 สแตนเลส 45.00 ▲ 7
22 แบตเตอรี่ขาว 25.00 คงที่
23 แบตเตอรี่เล็ก/ดำ 24.00 ▼ 1
24 เหล็กหนา 11.80 คงที่
25 เหล็กบาง 10.00 ▲ 3
26 เหล็กลวด 7.00 ▲ 1
27 เมทัลชีท/ซีลาย 9.00 คงที่
28 กระป๋องสังกะสี 4.00 คงที่
29 ปีบเปล่า 4.00 คงที่
30 กระดาษลังน้ำตาล 4.00 ▼ 1.5
31 กระดาษขาวดำA 9.00 คงที่
32 กระดาษย่อย/เล่ม 3.00 คงที่
33 หนังสือพิมพ์A 8.00 คงที่
34 แกนกระดาษ/รังไข่ 2.50 ▼ 1
35 พลาสติกเพทใส 11.00 คงที่
36 พลาสติกรวมสี 7.00 คงที่
37 พลาสติกแกลลอนนม 16.00 คงที่
38 พลาสติกดำ 4.00 คงที่
39 พลาสติกกรอบ 4.00 ▲ 3
40 ท่อPVCฟ้า 8.00 ▲ 3
41 ข้อต่อPVC 4.00 ▼ 5
42 สายยางใส 3.50 ▼ 2.5
43 อะคริลิค 10.00 คงที่
44 ถุงรวมสะอาด 3.50 ▼ 1.5
45 เปลือกสายไฟ 1.00 ▼ 28
46 ท่อPVC/ข้อต่อเหลือง 4.00 คงที่
47 แก้วแเดง 1.20 คงที่
48 แก้วขาว 1.50 ▼ 3.5
49 แก้วรวมสี 1.00 ▼ 11
50 เหล้าขาวใหญ่ 10.00 ▼ 26
51 เหล้าขาวเล็ก(24ขวด) 14.00 ▲ 2
52 เบียร์ลีโอ 14.00 คงที่
53 เบียร์ช้าง(ใหญ่) 14.00 ▼ 10
54 เบียร์สิงห์ 10.00 ▼ 26
55 เบียร์ไฮเนเก้น 16.00 ▼ 26
56 น้ำมันพืช(กก.) 15.00 ▼ 15
57 ทีวีสภาพสมบูรณ์ใหญ่ 20.00 ▼ 135
58 ตู้เย็นสภาพดี (เครื่อง) 250.00 ▲ 105
59 เครื่องซักผ้า (เครื่อง) 250.00 ▲ 120
60 คอมแอร์บ้าน/รถยนต์ 20.00 ▼ 110